กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561

on 29 Jun 2019 20:41 • [558 read]

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์
ยินดีกับนายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ “คุณณรงค์ รักวงษ์” และยินดีกับความสำเร็จของสมาคมในกิจกรรมปี 2561