กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ผลการประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์

on 07 Aug 2017 17:47 • [541 read]
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเลือกตั้งนายกสมาคม
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน
โดยคุณภารณี จิตรกร ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อีกหนึ่งสมัย ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันอวยพรวันเกิด ดร.วิชิต เกียรติศรีชาติ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในโอกาสเดียวกัน