กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แรลลี่การกุศลครั้งที่ 4 “รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน –ตามรอยเสด็จ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

on 05 Jun 2017 10:42 • [314 read]

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม แรลลี่การกุศลครั้งที่ 4  รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน –ตามรอยเสด็จ

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

     วันนี้ (22 พฤษภาคม 2560) ณ พันธุ์ทิพย์สวีทส์ สาทร ถ.สาทร ซอย 1 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางภารณี จิตรกร นายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่การกุศลครั้งที่ 4  “รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน–ตามรอยเสด็จ”  เส้นทาง  กรุงเทพ – เขาใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

     การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมการแข่งขันจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ในการทำความดีและทำประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยรายได้จากการแข่งขันครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะเรื่องน้ำและดิน และช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแพรกตะคร้อซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมาคมฯ ให้ความอุปการะมาตั้งแต่ปี 2550

     นางภารณี จิตรกร  นายกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดงาน  กล่าวว่า “การจัดแข่งขันแรลลี่การกุศล รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากที่เคยได้จัดมาแล้ว 3 ครั้งก่อนหน้านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ  และเพื่อให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ   โดยการจัดงานในแต่ละครั้งจะมีการเลือกเส้นทางและแนวคิดต่างกันไป ในปีนี้ ใช้แนวคิดรักษ์น้ำ รักแผ่นดิน – ตามรอยเสด็จ ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงรับสมาคมฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2482   และในปีนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย

 

     ส่วนในเรื่องเส้นทาง ทางสมาคมฯ ได้เลือกจัดเส้นทาง กรุงเทพฯ  - เขาใหญ่  ซึ่งตลอดเส้นทางผู้แข่งขันจะได้แวะชม และทำกิจกรรมบริเวณสถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินขององค์บูรพกษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ รวมถึงสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่

§  “ผาเสด็จ” อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแวะพัก ระหว่างทางการเสด็จฯ ประพาสต้น โดย ทรงได้โปรดให้มีการจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.”  และ “ส.ผ.”  พร้อมด้วยเลข “๑๑๕” หมายถึงปีที่เสด็จมา  และพระราชทานนามศิลาตำบลนี้ว่า “ผาเสด็จพัก”  ติดไว้บนชะง่อนหินแห่งนั้น

§  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพ ปศุสัตว์โคนม ให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกรจนถึงปัจจุบัน

§  วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติว่า สถานที่นี้ในอดีตเป็นทุ่งกว้างใหญ่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวร เคยทรงนำกองทัพมาพักระหว่างเดินทัพกลับมาจากทำศึกที่กัมพูชา มีสถานที่สำคัญคือ พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูปของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จฯทรงยกฉัตรยอดพลับพลา เมื่อปี พ.ศ.2536

จุดสิ้นสุดของการแข่งขันคือ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเมล็ดพันธุ์เพื่อการเกษตร ให้แก่โรงเรียน ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขาใหญ่ เพื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์” นางภารณีกล่าวปิดท้าย

     กิจกรรมการแข่งขัน “แรลลี่การกุศลครั้งที่ 4  “รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน–ตามรอยเสด็จ” เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  ประเภททีมทั่วไปค่าสมัครทีมละ 5,500 บาท และประเภททีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 10,000 บาท โดยอัตราค่าสมัครนี้ผู้สมัครจะได้รับเสื้อทีมการแข่งขันแรลลี่จำนวน 2 ตัวพร้อมที่พัก 1 ห้องและ อาหารเช้า 1  มื้อ  บัตรงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ในวันที่ 10 มิถุนายน  2560)  ค่าสมัครสำหรับบุคคลที่ 3 ผู้ใหญ่ท่านละ 1500 บาท เด็กท่านละ 800 บาท

     สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแรลลี่การกุศล สไตล์สนุกสนาน พร้อมครอบครัว สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “แรลลี่การกุศลครั้งที่ 4  “รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน–ตามรอยเสด็จ” เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: www.euroalumni.or.th เฟสบุคเพจ: สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมัครได้ที่ คุณกัลยกร โทร. 092-6622362 และคุณสิรินดา โทร. 090-9749160 หรือ อีเมล maemsri49@hotmail.com

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สุกฤตา ชมธวัช รักษาการเลขาธิการ สมาคมฯ

โทร. 063-5466353 อีเมล sukrita2202@gmail.com