กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่4

on 27 Apr 2017 12:56 • [758 read]
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่4
"รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ตามรอยเสด็จ"
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
เส้นทาง กรุงเทพ-เขาใหญ่
หารายได้มอบทุนการศึกษาและสร้างห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน
แพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
 
ค่าสมัครการแข่งขัน
ทีมกิติมศักดิ์
10,000 บาท / 2 ท่าน
ทีมทั่วไป
5,500 บาท / 2 ท่าน
(ราคานี้รวมห้องพัก 1 ห้องพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน ทั้งนี้ยังได้รับบัตรร่วมงานเลี้ยงฉลองชัย เสื้อยืด 2 ตัวและถุงยังชีพ ณ จุดสตาร์ท 1 ถุง)
 
หมายเหตุ
บุคคลที่ 3
เพิ่มท่านละ 1,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
ท่านละ 800 บาท
(รวมเสื้อ 1 ตัวและบัตรร่วมงานเลี้ยงฉลองชัย)
 
สมัครแข่งขันและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ
คุณ แหม่ม 092662-2362 email: Maemsri49@hotmail.com
คุณลินน์   09-0974-9160
 
 
กำหนดการ

ส่วนในเรื่องเส้นทาง ทางสมาคมฯ ได้เลือกจัดเส้นทาง กรุงเทพฯ  - เขาใหญ่  ซึ่งตลอดเส้นทางผู้แข่งขันจะได้แวะชม และทำกิจกรรมบริเวณสถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินขององค์บูรพกษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ รวมถึงสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่

§  “ผาเสด็จ” อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแวะพัก ระหว่างทางการเสด็จฯ ประพาสต้น โดย ทรงได้โปรดให้มีการจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.”  และ “ส.ผ.”  พร้อมด้วยเลข “๑๑๕” หมายถึงปีที่เสด็จมา  และพระราชทานนามศิลาตำบลนี้ว่า “ผาเสด็จพัก”  ติดไว้บนชะง่อนหินแห่งนั้น

§  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพ ปศุสัตว์โคนม ให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกรจนถึงปัจจุบัน

§  วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติว่า สถานที่นี้ในอดีตเป็นทุ่งกว้างใหญ่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวร เคยทรงนำกองทัพมาพักระหว่างเดินทัพกลับมาจากทำศึกที่กัมพูชา มีสถานที่สำคัญคือ พลับพลาประดิษฐานพระบรมรูปของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จฯทรงยกฉัตรยอดพลับพลา เมื่อปี พ.ศ.2536

จุดสิ้นสุดของการแข่งขันคือ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเมล็ดพันธุ์เพื่อการเกษตร ให้แก่โรงเรียน ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขาใหญ่ เพื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์”