กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจการกีฬา 4 สมาคม

on 27 Apr 2017 11:42 • [1169 read]

           กีฬา 4 สมาคม กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน ศกนี้ คุณพันธ์กมล เสริมนรา กรรมการและกีฬา นำคณะนักกีฬาและสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบอลใหญ่ ปาเป้า Bounce ball ได้รางวัลที่ 2 ทั้ง 3 ชนิด และ Popcorn ได้รางวัลที่ 3. การแข่งขันผ่านไปด้วยความสนุกสนานจากกองเชียร์ และ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์หลังจากจบการแข่งขันแล้ว ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ 
           ขอขอบคุณ คุณกมล เสริมนรา กรรมการและเหรัญญิก เป็นหัวหน้าคณะไปให้กำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้