กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ส.น.ภ.ย. เป็นเจ้าภาพร่วม สวดพระอภิธรรม ส่ง นายแพทย์ชัชดนัย มุสิกชัย (หมอวิลลี่) สู่สัมปารยภพ

on 21 Nov 2016 11:40 • [717 read]

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วม สวดพระอภิธรรม ส่ง นายแพทย์ชัชดนัย มุสิกชัย (หมอวิลลี่) สู่สัมปารยภพ ณ ศาลา 9 วัดมกุฎกษัตริยาราม