กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล นาวาอากาศเอกพิเศษสมุทร บูรณะพิมพ์

on 10 Sep 2012 00:40 • [1269 read]

เรียน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหารและกรรมการกลาง สนภย

 
สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจกับคุณธารินี บูรณะพิมพ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตอุปนายก/อดีตเลขาธิการสมาคม/กรรมการบริหารสมาคมหลายสมัยที่ต้องสูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก (นาวาอากาศเอกพิเศษสมุทร  บูรณะพิมพ์) ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายและหัวใจล้มเหลวในวันนี้ (9 ก.ย. เวลา 15.00 น.) และได้รับแจ้งว่าจะมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลดังนี้
 
วันอังคารที่ 11 ก.ย. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
วันที่ 11-17 ก.ย. เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
 
วันศุกร์ที่ 14 ก.ย. สนภย. ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพที่สมาคมฯร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย
 
วันอังคารที่ 18 กันยายน เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
สมาคมฯ จะส่งหรีดร่วมไว้อาลัยในนามสมาคมในวันอังคาร และขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
อุไรวรรณ จันทรายุ
เลขาธิการสมาคมฯ