กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

เตรียมจัดงาน Family Day เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ครบรอบ 150 ปี

on 06 Aug 2012 11:51 • [1360 read]


เลขาธิการประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน สถาบัน เกอเธ่ และ DAAD เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น.  เพื่อเตรียมจัดงาน Family Day เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เยอรมันครบรอบ 150 ปี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันเกอเธ่  ภาพบรรยากาศการประชุม คลิกที่นี่