กิจกรรม ส.น.ภ.ย.

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 12 ก.ค. 55

on 06 Aug 2012 11:15 • [764 read]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 18.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.รางเกรส มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ภาพบรรยากาศการประชุม คลิกที่นี่