สารจากนายก

สารจากนายกสมาคมฯ [ครั้งที่ 1]

on 24 Feb 2012 04:15 • [2506 read]

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 70 ปี กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ ผู้เข้ามารับตำแหน่ง ตั้งแต่ช่วงต้นปีกลายที่ผ่านมา ตระหนักดีว่า ภารกิจของสมาคมนั้นมิใช่เรื่องง่ายเลย ถึงแม้กระผมจะคุ้นเคยและช่วยเหลืองานสมาคมฯ มาร่วมหลายปีก็ตาม

ทั้งนี้ กระผมจึงได้คัดสรรคณะกรรมการที่มี ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาสมาคมฯ ของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่นายกสมาคมฯ สมัยก่อนหน้านี้ ได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ กระผมในฐานะตัวแทนสมาคมฯ ขอขอบพระคุณมูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน (TDKS) รวมไปถึงบรษัท ห้างร้าน และ บุคคลต่างๆ ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สมาคมฯ เก่าแก่ของเรา ยืนหยัดอย่างภาคภูมิมาได้ และสัญญาว่า กระผมและคณะกรรมการสมาคมฯ จะร่วมกัน สรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสมาชิกต่อไป