ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เลขที่ 18/1
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
โทร.
แฟ็กซ์. 
เว็ปไซต์ : http://www.euroalumni.or.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น