อัลบั้มรูป

อัลบั้มทั้งหมด » สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง